23 De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.