30 En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen.