32 Indien zij Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden;