18 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.