2 Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.