3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.