5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;