3 Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;