2 Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!