13 Om hem rust te geven van de kwade dagen; totdat de kuil voor den goddeloze gegraven wordt.