14 Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.