20 Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting?