2 Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen.