3 Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden;