8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn;