9 Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen.