8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.