7 Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.