1 De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.