4 Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.