6 De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.