6 Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.