7 De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.