36 En de landpale der Amorieten was van den opgang van Akrabbim, van den rotssteen, en opwaarts heen.