2 En hij richtte Israel drie en twintig jaren; en hij stierf, en werd begraven te Samir.