3 En na hem stond op Jair, de Gileadiet; en hij richtte Israel twee en twintig jaren.