14 Maar Jeftha voer wijders voort, en zond boden tot den koning der kinderen Ammons.