4 En het geschiedde, na enige dagen, dat de kinderen Ammons tegen Israel krijgden.