7 En hij kwam af, en sprak tot de vrouw; en zij beviel in Simsons ogen.