20 En hij richtte Israel, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.