11 Alzo werden alle mannen van Israel verzameld tot deze stad, verbonden als een enig man.