24 Zo naderden de kinderen Israels tot de kinderen van Benjamin, des anderen daags.