29 Toen bestelde Israel achterlagen op Gibea rondom.