44 En er vielen van Benjamin achttien duizend mannen; deze allen waren strijdbare mannen.