9 Want het volk werd geteld, en ziet, er was niemand van de inwoners van Jabes in Gilead.