11 Toen was het land veertig jaren stil, en Othniel, de zoon van Kenaz, stierf.