17 En de toren van Pnuel wierp hij af, en doodde de lieden der stad.