12 Toen zeiden de bomen tot den wijnstok: Kom gij, wees koning over ons.