10 Toen zeiden de bomen tot den vijgeboom: Kom gij, wees koning over ons.