22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;