29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.