27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.