22 Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.