25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.