16 Groet elkander met een heiligen kus. De Gemeenten van Christus groeten ulieden.