3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus;