6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;