12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.