14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.