1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israel,